EMBRİYOLOJİ YANILGISI HOMOLOJİ YANILGISI

EMBRİYOLOJİ YANILGISI

Evrimci yayınlarda zaman zaman "insan embriyosunda balık solungaçları" olduğundan söz edilir. Oysa bu masal, 19. yüzyıldan miras kalan büyük bir bilim sahtekarlığına dayanmaktadır.
Evrimci yayınlarda zaman zaman "Embriyolojik Rekapitülasyon" adlı bir teori, Darwinizm'e delil gibi gösterilir. Bu teori, evrimci biyolog Ernst Haeckel tarafından 19. yüzyılın sonlarında ortaya atılmıştı. Haeckel, canlı embriyolarının, anne rahmindeki gelişim süreçleri sırasında atalarının sözde geçirmiş olduğu evrimsel süreci tekrarladıklarını öne sürmüştü. Örneğin insan embriyosunun, anne karnındaki gelişimi sırasında önce balık, sonra sürüngen özellikleri gösterdiğini, en son olarak da insana dönüştüğünü iddia etmişti.
Oysa ilerleyen yıllarda bu teorinin tamamen hayal ürünü bir senaryo olduğu ortaya çıktı. İnsan embriyosunun ilk dönemlerinde ortaya çıktığı iddia edilen sözde "solungaçların", gerçekte insanın orta kulak kanalının, paratiroidlerinin ve timüs bezlerinin başlangıcı olduğu anlaşıldı. Haeckel'in ve onu izleyenlerin "kuyruk" olarak tanımladıkları kısım ise, insanın omurga kemiğiydi ve sadece bacaklardan daha önce ortaya çıktığı için "kuyruk" sanılmıştı.
Evrim teorisinin en önde gelen savunucularından biri olan George Gaylord Simpson, Haeckel'in teorisinin gerçek dışı olduğunu şöyle kabul eder:
"Haeckel evrimsel gelişimi yanlış bir şekilde ortaya koydu. Bugün canlıların embriyolojik gelişimlerinin geçmişlerini yansıtmadığı artık kesin olarak biliniyor."67
Konunun daha da ilginç bir başka yönü ise, Ernst Haeckel'in aslında ortaya attığı Rekapitülasyon teorisini desteklemek için çizim hileleri yapan bir sahtekar olmasıdır. Haeckel, balık ve insan embriyolarını birbirine benzetebilmek için, bu embriyoların resimlerine bazı eklemeler yapmış, bazı kısımları ise çıkarmıştır.
Kısacası "Embriyolojik Rekapitülasyon" teorisi, sadece evrim teorisinin ne denli bilim dışı bir masal olduğunu gösterdiği için önem taşımaktadır.

67- G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, s. 241.